ค่าจัดส่ง

อัตราค่าจัดส่ง

ซื้อสินค้าครบ 20,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี (ทุกจังหวัด)

รูปแบบการจัดส่ง กรุงเทพ-ปริมาณฑล
(บาท/กก.)
ต่างจังหวัด
(บาท/กก.)
พัสดุธรรมดา 45 55
พัสดุด่วน/kerry/J&T 65 75
ขนส่งเอกชน 100 บ./กล่อง
รับสินค้าด้วยตนเอง ฟรี ฟรี

**ปริมณฑล ได้แก่ สมุทรสาคร , สมุทรปราการ,สมุทรสงคราว , ปทุมธานี, นนทบุรี , นครปฐม

*** รับสินค้าด้วยตนเอง พนักงานจะแจ้งนัดหมายก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสินค้าบางชนิดต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต