เงื่อนไขการสั่งซื้อวัตถุดิบเครื่องสำอาง

สินค้าในส่วน วัตถุดิบเครื่องสำอาง  ไม่ใช่เครื่องสำอางสำเร็จรูป ผู้ซื้อ จะต้องนำไปใช้อย่างถูกวิธี และมีความรู้เพียงพอ ในการพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง  ผู้ซื้อควรจะต้องมีพื้นฐาน และทักษะ ที่เพียงพอ รวมถึงรับทราบถึง ข้อกำหนดต่างๆ ที่สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และบังคับใช้ ในหมวดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

condition for buy material cosmetic

การแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ทางร้านยินดีแนะนำการใช้งานในเบื้องต้น กับท่านผู้ซื้อวัตถุดิบจากทางร้าน แต่ไม่ได้เป็นการผูกมัดว่าในการ ช่วยผู้ซื้อ ในการพัฒนาสูตรเครื่องสำอางจนสำเร็จหรือเป็นไปตามผู้ซื้อต้องการค่ะ

ทางร้านขอปฎิเสธความรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น จากการนำวัตถุดิบเครื่องสำอาง ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ผิดวิธี การใช้อย่างไม่เหมาะสม หรือผิดข้อกำหนดตามที่สำนักงานอาหารและยา กำหนดไว้