บริการบรรจุสินค้า ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย พร้อมหุ้มฟิล์มหด อบยูวีฆ่าเชื้อ (สำหรับขนาดบรรจุภัณฑ์100กรัมขึ้นไป)

฿0.00

บรรจุผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น

  • บรรจุภัณฑ์แบบหลอด
  • บรรจุภัณฑ์แบบขวด
  • บรรจุภัณฑ์แบบกระปุก
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า 100 กรัมขึ้นไป
  • หมายเหตุ : ค่าบริการรวมการล้างทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์และอบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีทุกชิ้น
 

คำอธิบาย

** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตกับทางบริษัทเท่านั้น**

บริการบรรจุสินค้า ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัย และปลอดภัยตามมาตรฐาน

บรรจุผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น บรรจุภัณฑ์แบบหลอด บรรจุภัณฑ์แบบขวด  บรรจุภัณฑ์แบบกระปุก

1.จำนวนผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุ หรือที่สั่งผลิตขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า (สอบถามรายละเอียด)

2.ต้องเป็นสินค้าที่ทางเราผลิตเท่านั้น จึงจะรับบรรจุ

3.ลูกค้าสามารถเลือกบรรจุภัณฑ์(ขวด/กระปุก) และนำมาให้ทางเราบรรจุได้ โดยทางเราต้องทดสอบความคงตัวของบรรจุภัณฑ์เมื่อสัมผัสกับเนื้อผลิตภัณฑ์ว่ามีความคงตัว ไม่ทำปฏิกิริยากับเนื้อครีม จึงจะบรรจุได้

4.ฉลาก การสกรีน และกล่องบรรจุภัณฑ์ ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของทางร้าน เป็นงานนอก ซึ่งลูกค้าสามารถนำมาให้ทางเราติดฉลากและบรรจุกล่องได้ โดยคิดเป็นงานเพิ่มเติม ไม่รวมกับการบรรจุผลิตภัณฑ์ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ทางเราจะส่งให้ก่อนการนำไปออกแบบ

5.ระยะเวลาในการบรรจุ ใช้เวลาอย่างน้อย 14 วันขึ้นไปนับจากวันที่ผลิตเสร็จสิ้น ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ ขนาดที่บรรจุ และปริมาณที่สั่งผลิตด้วย โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป

6.ทางร้านของสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธในการรับผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ในบางกรณี

หมายเหตุ : ค่าบริการรวมการล้างทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์และอบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีทุกชิ้น

การสูญเสียจากการบรรจุผลิตภัณฑ์

1.ผลิตภัณฑ์ที่รับบรรจุอาจมีการสูญเสียได้ประมาณ 3 %

2.บรรจุภัณฑ์และกล่องที่นำมาบรรจุ อาจมีการสูญเสียได้ เช่นแตกหักได้จากการทำความสะอาด ประมาณ 3-5 %

3.ฉลากที่นำมาให้ติดอาจจะมีการสูญเสียได้ประมาณ 10%

ข้าพเจ้า ผู้ว่าจ้างการผลิต และบรรจุ ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

[block id=”inside1″]