เเบบกระปุก (box)

กระปุก 10 กรัม

กระปุก 30 กรัม

กระปุก 50 กรัม

กระปุก 200 กรัม

กระปุก 250 กรัม

กระปุก 100 กรัม

เเบบขวด (Bottle)

ขวด 100 มล.

ขวด 200 มล.

ขวด 250 มล.

ขวด 300 มล.

ขวด 500 มล.

ขวดเหลี่ยม 280 มล.

หลอด ( Bulb )

หลอด 15 มล.

หลอด 50 g./ml.

หลอด 100 g./ml.

ปั้ม ( Pump )

ปั้ม 24