รู้จัก รังสียูวี (UV) หรือรังสีอัลตราไวโอเลต

รู้จัก รังสียูวี (UV) หรือรังสีอัลตราไวโอเลต ☀️
รังสีอัลตราไวโอเลตคือพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เดินทางผ่านตัวกลางในรูปของคลื่น โดยมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 40-400 นาโนเมตร มีแหล่งกำเนิดหลักมาจากแสงอาทิตย์ หรืออาจเกิดจากอุปกรณ์ที่ปล่อยรังสียูวีออกมา เช่น หลอดแบล็คไลท์ (Black Lights) เครื่องทำผิวแทน (Tanning Booth) รวมถึงหลอดไฟชนิดต่าง ๆ  แม้แสงแดดมีผลดีต่อสุขภาพ แต่สำหรับผิวพรรณของเรานั้นกลับเป็นศัตรูตัวร้าย สำหรับปริมาณของรังสีในแต่ละวัน ก่อน9โมงเช้า ยังมีปริมาณเพียงเล็กน้อย จากนั้นๆจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นช่วงก่อนและหลัง 12.00 น.จะมีมากที่สุด หลังบ่าย 3 โมงจะค่อยๆลดลง และเมื่ออายุ20ปีขึ้นไปควรระวังผลกระทบจากรังสีอัลตราไวโอเลต ปกติเมื่อรังสีกระทบผิวหนังเม็ดสีเมลานินจะจับตัวรวมกันเป็นเม็ดสีดำคล้ำ ในวัยหนุ่มสาวเม็ดสีจะกระจายตัวได้ง่าย แต่พออายุ20ปีขึ้นไป และยิ่งสูงอายุมากขึ้นเท่าใด เม็ดสีจะกระจายคืนตัวได้ยากขึ้น เกิดเป็นรอยด่างดำ ฝ้า กระได้ง่ายกว่าวัยหนุ่มสาว
รังสียูวีแบ่งออกเป็น 3 ชนิดหลัก ๆ ตามความยาวคลื่นที่ต่างกัน คือ รังสียูวีซี (UVC) รังสียูวีบี (UVB) และรังสียูวีเอ (UVA)
👉🏻รังสียูวีซี (UVC) มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 220-290 นาโนมิเตอร์ รังสีชนิดนี้ทำอันตรายต่อผิว แต่ส่งไม่ถึงพื้นโลก ชั้นบรรยากาศโลกสามารถดูดซับรังสียูวีซีจากธรรมชาติไว้ได้ทั้งหมด
👉🏻 รังสียูวีบี (UVB) มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 290-320 นาโนมิเตอร์ มีผลทำให้ผิวแดง พองบวม หรือเรียกว่าSun Burned และทำให้เกิดกระ ผิวเป็นผื่น หน่อนยาน UVBมีอิทธิพลต่อผิวชั้นนอกเท่านั้น  ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกดูดซับรังสีชนิดนี้ไม่ได้ทั้งหมด ทำให้มีบางส่วนตกลงมายังพื้นโลก
👉🏻 รังสียูวีเอ (UVA) มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 320-400 นาโนมิเตอร์ ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิไดส์ได้มาก มีผลต่อออกซิเจนของมนุษย์ จะกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวของออกซิเจนกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวในเซลล์ เกิดการออกซิไดส์ กลายเป็นกรดไขมันที่มีผลทำลาย Elastin ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันรอยเหี่ยวย่น ตามใบหน้าและตัวจะมีผลทำให้เกิด SUNTAN UVA สามารถเข้าถึงชั้นหนังแท้ ดังนั้นจึงควรเอาใจใส่อย่างระมัดระวัง      รังสีอุตร้าไวโอเลตไม่ถูกดูดซับจากชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก คนเราจึงได้รับรังสีชนิดนี้มากกว่าชนิดอื่น ๆ
        สำหรับ SPF (SUN PROTECTION FACTOR) ควรไม่ต่ำกว่า 15เท่า จึงจะสามารถครอบคลุมป้องกันผิวจาก รังสี UV ในช่วงระหว่างวัน ตั้งแต่ 9.00-15.00 น.ได้