Alpha Bisabolol ชนิดสังเคราะห์ ถูกสังเคราะห์ขึ้น เพื่อให้มีโครงสร้างเหมือน (structurally identical) กับสาร Bisabolol ที่พบใน flavonoid ของดอกคาโมมายล์

 

Alpha Bisabolol ได้รับการทดลองและยอมรับ ว่า สามารถยับยั้งการหลั่ง prostaglandin E2 จาก lipopolysaccharide-activated macrophages ในหลอดทดลอง ยับยั้งเอ็นไซม์ 5-lipoxygenase และ cyclooxygenase 2 (COX-2) ซึ่งส่งผลให้สามารถลด/ยับยั้ง การระคายเคือง ที่เกิดขึ้นบนผิวได้ดี

 

วิธีการใช้: สำหรับเครื่องสำอางค์ทุกชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อยู่ในรูปของเจล เซรั่ม โลชั่น หรือ ครีม ใสในขั้นตอนสุดท้ายของการทำครีม

วิธีการผสม: ผสมในน้ำมันชนิดอื่นๆ (oil-phase) หรือ emulsifier โดยมี pH อยู่ในช่วง 3-11

ปริมาณการใช้ : ครีมบำรุงผิวทุกชนิด(0.1-0.5%),โลขั่นบำรุงผิว(0.1-0.5%),ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว/ป้องกันแสงแดดทุกชนิด(0.1-0.5%)

ลักษณะผลิตภัณฑ์: น้ำมันเหลวขุ่น และใส ไม่มีสี หรือสีเหลืองอ่อน

การละลาย: สามารถละลายในน้ำมัน และแอลกอฮอลล์

การเก็บรักษา: หากต้องการเก็บในระยะยาว เก็บในตู้เย็น อุณหภูมิระหว่าง 4°C-8°C มีอายุอย่างต่ำ 24เดือน

 

INCI Name: Bisabolol